Voor kinderen
en jongeren

Over huisvesting voor een bijzondere doelgroep

WIE ZIJN WIJ?
WAT DOEN WIJ?
Home2024-01-28T22:45:49+01:00

Kinderen en jongeren huisvesten – dat is een vak apart. Daarom worden de adviseurs van nul25 steeds vaker ingeschakeld. In het onderwijs en daarbuiten.

Compleet

Als huisvesting-adviseurs scherpen we ideeën aan, maken haalbare plannen en begeleiden de uitvoering tot een goed eindresultaat. Het aanbod is compleet.

Specialist

Nul25 is specialist in de leefwereld van kinderen en jongeren. Trends in onderwijs, zorg en opvang volgen we nauwgezet.

Ervaring

Opdrachtgevers zijn schoolbesturen, gemeenten, kinderopvang, jeugdzorg en corporaties. Die ervaring betaalt zich uit in mogelijkheden zien en valkuilen herkennen.

Samen

Gebouwen voor jonge mensen herbergen vaak meerdere organisaties. Dit stelt hoge eisen aan de samenwerking. nul25 organiseert dat iedereen inbreng heeft in het proces.

Maatschappelijk

Onze keuze voor jeugdige doelgroepen is geen toeval. We zijn sterk maatschappelijk betrokken. Dat komt terug in ons dagelijkse werk en initiatieven daarbuiten.

Volg ons !