Het kiezen van een passende school voor je kinderen is een fundamenteel recht voor ouders. Een recht dat bijna altijd leidt tot een toelating op de school van voorkeur

Zo is de situatie ook in ’s-Hertogenbosch: 99% van de kinderen gaat naar de basisschool van voorkeur.

Echter het kan soms voorkomen dat er meer belangstelling voor een school is dan er kinderen toegelaten kunnen worden. Soms kan de school niet groeien, soms wil de school niet groeien of soms kan de school eenvoudig nog niet over de benodigde ruimte beschikken. Op welke gronden kan er dan besloten worden welk kind wel en welk kind helaas niet toegelaten kan worden?

Er ontbrak een transparante en eenduidige manier waarop dit door alle kindcentra en basisscholen in ’s-Hertogenbosch in voorkomende gevallen gedaan werd. Om het beeld van willekeur, wie het eerst komt wie het eerst maalt en andere onduidelijke redenen te voorkomen is dit aanmelding en toelatingsbeleid ontwikkeld. Beleid dat voldoet aan de WPO en algemene rechtsbeginselen als het Gelijkheidsbeginsel, het Non-discriminatiebeginsel, het Verbod op Willekeur en Transparantie.

Een initiatiefgroep bestaande uit Signum, ATO Scholenkring, Kanteel en de gemeente Den Bosch heeft  dit onderwerp opgepakt en concept versies van het voorgestelde beleid juridisch laten toetsen aan de WPO en aan de eerder genoemde rechtsbeginselen en regels.  Op 11 april is dit beleid vastgesteld en gaat met ingang van schooljaar 2018-2019 in.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren