Het gebouw van de Ark van het ICHTUS schoolbestuur is 40 jaar oud en op vele onderdelen verouderd. Nieuwbouw is kostbaar en daarom is het plan opgevat om te onderzoeken of revitalisering mogelijk is. In opdracht van het schoolbestuur heeft nul25, samen met twee experts uit ons netwerk een diepgaand onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijkheden. Gestart met criteria, gevolgd door een schouw, die omgezet is naar een lijst van ingrepen zijn we nu beland in de fase van calculeren. Dat laatste doet het schoolbestuur in eigen beheer. Het wordt spannend, want het verlengen van de levensduur met 40 jaar is zeer complex als het gaat om bouwkundige zaken, techniek en duurzaamheid, maar bovenal op onderwijskundig-functioneel gebied. Onze onderzoeksrapportage zal een bijdrage kunnen leveren in de besluitvorming.

BewarenBewaren