Een integraal huisvestingsplan heeft echte betekenis als inhoud en draagvlak maximaal gecombineerd zijn.

Op deze wijze hebben we in de gemeente Wijk bij Duurstede schoolbesturen en gemeente begeleid. De vertaling van gezamenlijke idealen naar gewenste onderwijsvoorzieningen in de kern Wijk was de eerste stap. Dit is gecompleteerd met op welke wijze de komende jaren de betrokkenen daartoe de juiste stappen blijven zetten. Kernwoorden in dit traject zijn: bestuurlijke borging, gelijkwaardige partners, praktische en haalbare vertaling van de eerste stappen en transparante communicatie naar scholen, gemeenteraad en ouders.

In de kern Wijk betekende dit een traject met 4 onderwijsbesturen en de gemeente waarin vanuit 9 locaties naar 3 brede onderwijsvoorzieningen gegaan zal worden.