In de gemeente Tiel is een mooie samenwerking ontstaan tussen het speciaal onderwijs en de zorgverlening. De Cambier is vanaf oktober 2014 gevestigd in een nieuw gebouw in Tiel, waarvoor nul25 het Programma van Eisen heeft ontwikkeld, de gebruikers bij de nieuwbouw heeft begeleid en ondersteuning en advies heeft geboden bij en voor het gehele bouwproces. Hierbij is nauw samengewerkt met de woningcorporatie SVT/KleurrijkWonen en de gemeente Tiel.

De Cambier werkt nauw samen met ’s Heerenloo (een landelijke zorggroep die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking).
In het schoolgebouw wordt naast onderwijs door de Cambier, ook dagbesteding, naschoolse opvang, logeren, vakantieopvang en begeleid wonen geboden door ’s Heerenloo.

Zie ook: https://youtu.be/IGXulg7hJE4