Aan de Willaertstraat in Dordrecht zal de huisvesting van Christelijk IKC Prins Bernardschool vernieuwd worden. Het concept van ‘wetenschap, natuur en technologie’ zal het nieuwe gebouw gaan ademen. En zoals het in de reisgids is vastgelegd “kinderen kunnen zich ook ontwikkelen buiten het eigen klaslokaal op verschillende uitdagende werk- en speelplekken (leerpleinen en vaklokalen) en in een spannende en educatieve buitenruimte”. Daartoe zal binnen en buiten samen ontworpen worden. Ontsluiting van de locatie in relatie tot een veilige verkeersafwikkeling hebben bijzondere aandacht in dit project.

De architect (Marjon Mors van SVP) heeft de SO-fase afgerond. Momenteel loopt de nadere haalbaarheid van het project.