Afspraken over beheer en exploitatie van het integraal kindcentrum of brede school maak je vooraf. Dat is vanzelfsprekend, maar niet makkelijk. Want waar maak je afspraken over? De onderwerpen zijn wel bekend, maar het gebouw of ontwerp bestaan vaak nog niet.