Schoolbesturen zien steeds meer hun takenpakket groeien en complexer worden. Huisvesting is een onderwerp dat continue aandacht vraagt, maar telkens met een andere expertise. Voor schoolbestuur Kiem verzorgt nul25 al enkele jaren diverse werkzaamheden rondom huisvesting. Hierdoor kan Kiem op ieder gewenst moment beschikken over de juiste expert. We verzorgen onder meer dagelijkse huisvestingstaken, het verhuurbeleid, zetten modellen op voor beheer en exploitatie, onderhoud, juridische zaken en financiering. Daarnaast ondersteunen we het bestuur bij (ver)nieuwbouwprojecten. Vanaf het allereerste idee tot en met de oplevering.