de periode oktober – december 2017 is in samenwerking tussen de bestuurders van de gemeente Heumen en de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de onderwijsvoorzieningen opgesteld. In een proces dat via uitgangspunten, scenario’s en draagvlak in de besluitvorming heeft geleid tot een plan dat in januari jongstleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Een plan dat voorziet in schoolgebouwen die niet alleen functioneel passen maar ook op termijn allemaal aan BENG zullen gaan voldoen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren