Locatie: Meerdere in NL

nul25 heeft voor Kentalis op meerdere locaties een bijdrage geleverd aan visie en huisvesting. In Zoetermeer heeft Kentalis een nieuwe locatie ontwikkeld voor zorg en onderwijs voor kinderen met een communicatieve beperking. Deze locatie is in 2014 opgeleverd. Edwin is al vanaf 2007 betrokken bij de voorbereiding: het programma van eisen, de bekostiging van het zorg- en onderwijsgebouw, de afspraken met gemeente en instanties en de selectie van de architect. Rob begeleidt de organisatie bij de verandering naar Het Nieuwe Werken. Inmiddels maken de kinderen en medewerkers met plezier gebruik van de nieuwe omgeving, is ook een kinderdagverblijf gevestigd in het gebouw, en wordt nagedacht over uitbreiding en samenwerking op het gebied van wonen.