Stichting Mijnplein, Stichting KOOS en gemeente Raalte werkten samen aan een nieuw kindcentrum in Raalte. Het programma van eisen traject dat we met behulp van Expeditie nul25 doorlopen hebben, heeft ervoor gezorgd dat in het nieuwe gebouw het onderwijsconcept ‘The leader in me’ volop doorontwikkeld kan worden. Het PvE traject heeft de doorontwikkeling gestimuleerd. Met gebruikers is in de VO-fase dan ook veelvuldig afgestemd om dit straks in het nieuwe gebouw mogelijk te maken. Het PvE is daarmee eigenlijk pas definitief aan het einde van de VO-fase. Het Voorlopig Ontwerp was de basis voor de Design & Built opdracht aan de aannemer. Ondertussen is de realisatie succesvol afgerond. Begin 2020 is het kindcentrum in gebruik genomen.

BewarenBewaren