Dit Kindcentrum wordt bijzonder. Het onderwijsconcept zal er toe leiden dat we een compleet nieuw huisvestingsconcept gaan vormgeven. Alles wordt vanuit de inhoud bedacht. Biophilisch design gericht op het welzijn van de mens in deze omgeving van onderwijs en opvang zal de basis leggen voor het inrichten. Het stedenbouwkundig plan wordt door de gemeente ontwikkeld en in nauw overleg met deze creatieve mensen gaan we op zoek naar meerwaarde in de buitenruimte. Meerwaarde voor de bewoners van de wijk De Lanen in de Groote Wielen en meerwaarde voor de kinderen die gehuisvest zullen worden in dit Kindcentrum. Het Programma van eisen is gereed, de ontwerpfase loopt, kortom we zijn op de goede weg.

BewarenBewaren