Kindcentrum Odiliapeel heeft nieuwbouw gekregen. Basisschool Den Dijk, Kiobra voor dagopvang en BSO en peuterspeelzaal de Bengeltjes zijn vanaf juli 2016 de gebouwgebruikers. Jean Paul heeft het bouwmanagement verzorgd en Wendie begeleidde de projectgroep. Op deze manier loopt het project snel en soepel en is de betrokkenheid van de gebruikers goed verankerd. Het bouwproces was ingericht als een Design & Built project op basis van een Voorlopig Ontwerp met Ruimteboek.
Soms vergaderde de projectgroep in de bouwkeet en kregen we een rondleiding van de uitvoerder. Leuk voor de projectgroep, maar ook de bouwers waarderen de belangstelling. Ook in dit project merkten we dat de intensieve betrokkenheid van de toekomstige gebouwgebruikers een verrijking is van het project en zeker ook van het resultaat.