Het is altijd spannend om in een bestaande situatie midden in een woonwijk te komen tot nieuwbouw van een Kindcentrum waarin partijen met elkaar gaan samenwerken. We zijn pas net gestart om gezamenlijk te zoeken naar een goede invulling van het gebied. In een werksessie zijn we – ondanks tegenstrijdige belangen –  te komen tot een breed gedragen vlekkenplan. Dit plan zal uitgewerkt moeten worden tot een structuurmassa met aandacht voor parkeren, infrastructuur en de omringende bebouwing. Daarna starten we met het Programma van eisen en kunnen we de raming en de planning maken. Fijn dat we dit soort projecten in ’s-Hertogenbosch altijd in nauwe samenspraak met de gemeente kunnen uitvoeren. Dat verhoogt de kwaliteit.

BewarenBewaren