Het is altijd spannend om in een bestaande situatie midden in een woonwijk te komen tot nieuwbouw van een Kindcentrum waarin partijen met elkaar gaan samenwerken. Gezamenlijk is gezocht naar een goede invulling van het gebied. In een werksessie zijn we – ondanks tegenstrijdige belangen – gekomen tot een breed gedragen vlekkenplan. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt voor de Europese Aanbesteding, zie na de zomervakantie van 2020 wordt gestart. Het ontwerp is tot stand gekomen met aandacht voor parkeren, infrastructuur en de omringende bebouwing. Fijn dat we dit soort projecten in ’s-Hertogenbosch altijd in nauwe samenspraak met de gemeente kunnen uitvoeren. Dat verhoogt de kwaliteit. Helaas is de gemeente tijdens de voorbereidingen van het bestemmingsplan en de sloop geconfronteerd met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Hierdoor wordt het project enigszins vertraagd. Afhankelijk van de resultaten van het vleermuizenonderzoek kan begin 2021 buiten met de sloop en realisatie worden gestart.

BewarenBewaren