Locatie: Uden

Het Kindcentrum Raam bestaat uit een school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Wendie heeft het project van begin tot de oplevering begeleid, zowel de begeleiding van de gebruikers als op het bouwproces. Ook het traject beheer en exploitatie hebben we opgezet en uitgevoerd.