In opdracht van de gemeente Gennep begeleidt nul25 het proces om te komen tot een nieuw te vormen Kind Expertise Centrum. In het nieuwe gebouw zal samenwerking tot stand komen tussen twee reguliere basisscholen, SBO-school De Piramide, drie groepen  ZMLK van Mikado en Spring Kinderopvang. Deze combinatie komt nog niet veel voor in ons land, dus mogen we spreken over een uniek concept. Op basis van het vastgestelde Programma van Eisen wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp. Na bestuurlijke besluitvorming en het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure, zal de aanbesteding worden doorlopen en afgerond. Het is de ambitie om in 2021 de deuren te openen.

BewarenBewaren