In opdracht van de gemeente Gennep begeleidt nul25 het proces om te komen tot een nieuw te vormen Kind Expertise Centrum. In het nieuwe gebouw zal samenwerking tot stand komen tussen twee reguliere basisscholen, SBO-school De Piramide, drie groepen  ZMLK van Mikado en Spring Kinderopvang. Deze combinatie komt nog niet veel voor in ons land, dus mogen we spreken over een uniek concept. Op basis van het Programma van Eisen is het ontwerp tot stand gekomen en is de EU-aanbestedingsprocedure succesvol doorlopen. In het najaar 2020 start de realisatie. Het is de ambitie om eind 2021 de oplevering te vieren, waarna begin 2022 de kinderen kunnen genieten van het nieuwe gebouw.

BewarenBewaren