Locatie: Uden

De multifunctionele accommodatie MFA Muzerijk heet ook wel Ontmoetingsplein. Naast de school, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de groepsruimte voor kinderen met een beperking, een sporthal en een buurthuis, biedt dit gebouw ook ruimte aan woningen voor senioren met zorgbehoefte. Wendie heeft namens het schoolbestuur het project begeleid en ervoor gezorgd dat de school goed vertegenwoordigd was in de zeer zware projectorganisatie van dit grote gebouw.