Heerewaarden heeft een nieuw Multifunctioneel centrum, het kloppende hart van het kleine dorp aan de Waal. De kinderen gaan hier naar de peuterspeelzaal en de school en de verenigingen kunnen hier sporten, muziek maken en toneelspelen. De dorpsbewoners zijn welkom voor een hapje en drankje in de ontmoetingsruimte. Behalve het bouwproces en de gebruikersbegeleiding heeft nul25 ook het beheertraject verzorgd. Edwin heeft met een afvaardiging van de toekomstige gebruikers een passend beheermodel ontwikkeld. Begin 2018 is het gebouw met een feestelijke opening in gebruik genomen.