Samenwerken is kenmerkend voor de Parkschool in Vianen. Nul25 werkte hierbij samen met EtuConsult, maar nog mooier is de samenwerking tussen de toekomstige gebruikers zelf. De twee scholen en de kinderopvangorganisatie zorgen binnen de muren van hun school voor een doorlopende leerlijn. Nul25 heeft dit project vanaf het Programma van Eisen tot en met de ingebruikname bewaakt en begeleid. Begin 2019 zijn alle kinderen en teams gestart in het nieuwe gebouw.