In opdracht van schoolbestuur SKPO te Eindhoven werkt nul25 aan het tot stand komen van de nieuwbouw voor Spilcentrum De Achtbaan. Bijzonder is dat een deel van het bestaande gebouw blijft staan. Het is een uitdaging te zoeken naar de mogelijkheden voor hergebruik die moeten voldoen aan de hedendaagse eisen op gebied van techniek en duurzaamheid en ook nog moeten passen binnen het budget. Samen met SUAR-James Architecten en de adviseurs Zri en Klicktet lijkt dit te gaan lukken want binnenkort is het Structuurontwerp gereed. Het Kindcentrum bestaat uit Basisschool De Achtbaan en kinderopvang van Little Jungle. Het ontwerp komt tot stand met een projectgroep waarin alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Met het draagvlak zit het wel goed!