In opdracht van schoolbestuur Yulius en in samenwerking met de gemeente werkt nul25 aan het totstand komen van het project nieuwbouw voor het VSO Cluster. Ons haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijkheid gegeven over de gewenste samenwerking tussen betrokken partijen, de omvang van de voorziening, de kosten, knelpunten en mogelijkheden. We hebben een mooie locatie gevonden en de aanvraag voor de nieuwe voorziening is ingediend. De volgende stap is te starten met het Programma van eisen voor dit bijzondere cluster. We gaan hierbij op zoek naar optimalisatie in de kwaliteit. Daarnaast zullen we de bijzonderheden rondom de locatie samen met de gemeente Dordrecht omzetten naar kaders.

BewarenBewaren