In opdracht van schoolbestuur Yulius en in samenwerking met de gemeente werkt nul25 aan het totstand komen van het project nieuwbouw voor het VSO Cluster. Ons haalbaarheidsonderzoek heeft duidelijkheid gegeven over de gewenste samenwerking tussen betrokken partijen, de omvang van de voorziening, de kosten, knelpunten en mogelijkheden.

Nu zijn we in opdracht van Yulius en in overleg met de gemeente Dordrecht op zoek naar een goede locatie. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden waarbij het onze taak is het belang van de leerlingen met gedragsproblematieken te vertegenwoordigen. De stap hierna zal zijn het opstellen van een Programma van eisen voor deze nieuwbouw.

BewarenBewaren