In opdracht van schoolbestuur Yulius en in samenwerking met de gemeente werkt nul25 aan het totstand komen van het project nieuwbouw voor het VSO Cluster. Inmiddels is er een locatie voor deze nieuwbouw zodat we nu gaan starten met de volgende stap: het Programma van eisen. Dit traject gaan we doen met het hele team in twee sessies. Hierdoor wordt de kennis en ervaring van de medewerkers maximaal benut. Maar de focus zal ook liggen op de vernieuwing zodat deze school ook in de toekomst het onderwijs aan de bijzondere doelgroep kan faciliteren.

BewarenBewaren