Kwetsbaar

Alle kinderen en jongeren zijn ons het meest lief, maar bovenal de meest kwetsbaren. Lichamelijk en/of geestelijk beperkt belastbaar. We gunnen ze het allerbeste dat mogelijk is. Alleen daarom al houden wij de positie van deze groep scherp in het vizier bij de uitvoering van ons werk.

Maatschappelijk

Buiten ons reguliere werk zijn we graag actief voor jongeren en kinderen. Zo lieten we het kinderboek ‘Als de geit leert zwemmen’ uitgeven. Over de verschillen tussen dieren – lees mensen – en hoe je daarmee kunt omgaan. Bestel zelf een geitenboek

Na jaren IMC-weekendscholen gesteund te hebben, richten wij ons nu op het aanbieden van een studiereis ‘inteGRAZion’ binnen de minor ‘Educational Needs’ voor toekomstige leerkrachten.

Delen

We houden er van onze kennis te delen. Op conferenties, netwerkbijeenkomsten en symposia zijn we geziene sprekers of gast. Maar ook bij maatschappelijke initiatieven schuiven we graag aan om onze kennis en ervaring te delen. Nodig ons uit en de kans is reëel dat we ja zeggen als het binnen onze expertise valt.

In1school – Recht op inclusief onderwijs voor elk kind!

Ook leveren wij een bijdrage in de adviesraad van ‘in1school’. In1school, een project van NSGK, wil het recht op inclusief onderwijs op de kaart zetten en wettelijk vast laten leggen. Dit recht is neergelegd in verschillende VN-verdragen en houdt in dat kinderen met en zonder beperking samen naar één school moeten kunnen gaan. Een toegankelijke school die weet in te spelen op wat elk kind nodig heeft om te leren en zich optimaal te ontwikkelen. Een school die, als het nodig is, extra ondersteuning en zorg biedt. In1school maakt ongelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zichtbaar en vecht schendingen van dit recht aan voor de rechter. Met deze strategische procesvoering brengt In1school een fundamentele en onomkeerbare verandering op gang naar inclusief onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.in1school.nl

Rob in ’t Zand
Rob in ’t Zand
Rob in ’t Zand is van het idee, de strategie, altijd mensgericht. “Mensen laten ontdekken welk toekomstperspectief ze kunnen halen uit huisvesting en ze helpen dat perspectief te realiseren, daar komen mijn expertise en passie samen.”
T: 06 247 14 345
Wendie Hardeman
Wendie Hardeman
Wendie Hardeman is van het plan, het draagvlak, de spin in het web. “Als adviseur planvorming zorg ik dat onze klant antwoord krijgt op zijn vraag. Door overleg met alle betrokkenen, onderzoek naar mogelijkheden en het zorgdragen voor besluitvorming.”
T: 06 525 934 29
Jean Paul Hofkens
Jean Paul Hofkens
Jean Paul Hofkens is van het doel, de bouw, de verbinder in het proces. “Met gebruikers en eigenaren ontwerp en stuur ik het bouwproces. Ik beheers en bewaak de kaders van dat proces. Tussentijdse, belangrijke gebeurtenissen worden ingepast, het realisme van het beoogde eindresultaat geen moment uit het oog verloren.”
T: 06 524 58 250
Edwin van der Voort
Edwin van der Voort
Edwin van der Voort is van de verankering, de bekostiging en de exploitatie. “Als adviseur maatschappelijk vastgoed maak ik plannen haalbaar, met kritisch oog voor de toegevoegde waarde voor de gebruikers op de lange termijn.”
T: 06 525 934 30