Voor schoolbestuur Ichthus uit Huizen zijn we bezig te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een Clusterschool samen met de Tweemaster van Katholiek Onderwijs Huizen en Kinderopvang van SKH. Deze Clusterschool zou gesitueerd kunnen worden op de locatie van de Tweemaster. Het bestaande pand van de Tweemaster wordt hiervoor uitgebreid ten behoeve van de Rehobothschool, wissellokalen en een nieuwe gymzaal. Het lijkt een mooie kans voor meerwaarde op diverse vlakken. Vooral voor de kinderen zal het aanbod aan mogelijkheden en voorzieningen toenemen met de komst van deze Clusterschool. Laten we hopen dat het onderzoek leidt tot besluitvorming. Dan gaan we snel aan de slag met de massastudie.