In opdracht van schoolbesturen de gemeente Vijfheerenlanden als bouwheer en in samenwerking met Kinderopvang van SKV en de schoolbesturen O2A5 en Fluenta werkt nul25 aan het tot stand komen van de nieuwbouw voor KC de Brink te Hoef en Haag.

Dit Kindcentrum zal plaats bieden aan twee scholen met twee verschillende onderwijsconcepten, dagopvang, BSO en een gymzaal. De locatie is niet groot, dus het wordt een hele uitdaging om samen met de architect een mooi, passend plan te maken.

Het Programma van eisen is gereed en het vlekkenplan laat een helder systeem zien waarin ruimte is voor samenwerking en toekomstige ontwikkelingen. Multifunctioneel ruimtegebruik maakt dat er vele mogelijkheden zijn voor diverse activiteiten.