In opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden als bouwheer, en in samenwerking met Kinderopvang SKV en de schoolbesturen Trinamiek en Fluenta, werkt nul25 aan het tot stand komen van de nieuwbouw voor KC de Brink te Hoef en Haag.

Dit Kindcentrum zal plaats bieden aan twee scholen met twee verschillende onderwijsconcepten, dagopvang, BSO en een gymzaal. De locatie is niet groot, dus het is een hele uitdaging om samen met de architect een goed, mooi, passend plan te maken.

Het Programma van Eisen met vlekkenplan laat een helder systeem zien waarin ruimte is voor samenwerking en toekomstige ontwikkelingen en flexibiliteit. Multifunctioneel ruimtegebruik maakt dat er vele mogelijkheden zijn voor diverse activiteiten. Het Definitief Ontwerp is in afronding en de aanbesteding wordt opgestart. Het is de ambitie om eind 2021 de nieuwbouw op te leveren.