In opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden gaan we een model Beheerplan opstellen voor de tijdelijke huisvestingprojecten. De format kan vervolgens gebruikt worden voor maatwerk per project. Onderwerpen zijn eigendom, huur en medegebruik, de organisatie van het beheer, het dagelijks beheer, het gezamenlijk gebruik van ruimtes, toebedeling van de kosten. Uiteindelijk zullen we ook voor alle partijen de exploitatielasten in beeld brengen.