Aan Heimerstein in Dordrecht zal de huisvesting van Christelijk IKC het Kristal vernieuwd worden. Dit betekent nieuwbouw voor de school die nu op 2 locaties gehuisvest is waarbij ook opvang integraal zal worden meegenomen. Ook de naastgelegen gymzaal wordt vernieuwd. De ambities zijn groot wat betreft integratie onderwijs en opvang. Hopelijk lukt het om dit voor elkaar te krijgen. De programma van eisen fase wordt binnenkort gestart.