Dit Kindcentrum is het grootste dat wij ooit in opdracht hebben gekregen als het gaat om een Programma van eisen voor de nieuwbouw. De nieuwe accommodatie zal huisvesting bieden aan 1.200 leerlingen en 10 groepen dagopvang. Daarnaast komt er een dubbele sportzaal en een gebouwdeel voor wijkactiviteiten. Deze omvang leidt ertoe dat we goed gaan nadenken over clustering en schaal. Daarnaast gaan we de kans benutten te komen tot een rijk aanbod aan activiteiten binnen en buiten voor de kinderen en de wijkbewoners.