Eén bassischool en twee organisaties voor het welzijnswerk/VVE en Kinderopvang/BSO werken samen in het nieuwe energievriendelijk Integraal Kindcentrum WIJ. Nul25 heeft deze organisaties ondersteund tijdens het gehele bouwproces. We werkten hierbij samen met EtuConsult, waardoor de inhoud en huisvesting verbonden zijn. De samenwerking wordt hierdoor goed gefaciliteerd. Eind 2018 is de nieuwbouw opgeleverd en begin 2019 is het gebouw met veel enthousiasme in gebruik genomen. De gebouwprestaties waren leidend tijdens de realisatiefase, en zelfs tot en met de formele oplevering, twee jaar na de ingebruikname. Het zeer compacte gebouw is energievriendelijk, volledig elektrisch; dus zonder gasaansluiting. In de toekomst is de stap naar (bijna-)energieneutraal goed mogelijk. De aanbesteding vond plaats op basis van Voorlopig Ontwerp met Ruimteboek, dat tijdens een intensief proces samen met de architect en de gebruikers tot stand is gekomen. De samenwerking tussen de organisaties en het unit-onderwijs hebben geheel naar wens van de gebruikers daadwerkelijk vorm gekregen in het gebouw.