Van schoolbestuur SKOBA heeft nul25 opdracht gekregen om zorg te dragen voor de concretisering en realisering van een aantal nieuw te bouwen Kindcentra in Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De eerste stap in een dergelijk project is cruciaal. Denk hierbij aan locatiekeuze, omvang van de huisvesting, planning en budget. Samen met de gemeente werken we toe naar optimalisering van deze kaders. In de stap hierna voelen wij ons vrij om binnen de visie van het schoolbestuur na te denken over toekomstige ontwikkelingen, samen met het team dat in het nieuwe Kindcentrum met elkaar aan de slag gaat.